NB! Har du nettleie fra Høland og Setskog Elverk SA – så er du andelseier.
Kr. 100,- pr. billett. (faktureres via strømregningen)