20/05-2020

Årsmøte

Høland og Setskog Elverk  SA innkaller nettkundene og eierne til årsmøte:

Torsdag 4.juni 2020 kl. 18.00.

På grunn av Covid-19 vil møtet avholdes som et videomøte. De som ønsker å delta i videomøte må melde dette til oss senest innen torsdag 28.mai. Hvordan dette gjøres er beskrevet i vedlegget til innkallelsen som kan lastes ned under.

Innkalling til årsmøte

Vedlegg til innkallelsen

Forhåndsstemming

Alle Setskog og Høland Elverk SAs nettkunder har stemmerett på årsmøtet. De som ikke kan delta på videomøte kan forhåndsstemme ved å sende inn skjema som du finner her.

Relevante dokumenter

Andre dokumenter kan lastes ned her:

Styrets årsberetning

Årsrapport

Revisors beretning

Innstilling fra Valgkomiteen