19/05-2022

Årsmøtet 2022 avholdes 9. juni kl.18:00 i klubbhuset på Setskog

Årsmøtet 2022 avholdes 9. juni kl. 18:00 i klubbhuset på Setskog (Mosebyveien 11, 1954 Setskog)
Alle Høland og Setskog Elverks strømnettkunder, som også er eiere, har stemmerett på årsmøtet.
Frist for å melde inn saker til årsmøtet er satt til fredag 27. mai.
Saker sendes til hsev@hsev.no

Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling 2022
Vedlegg til innkallingen
Årsregnskap 2021
Styrets beretning 2021
Uavhengig revisors beretning
Valgstyrets innstilling