Flyttbare oljeovner som er i omsetning skal normalt være trygge å bruke. i perioder har det imidlertid vært urovekkende mange hendelser med slike produkter. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har derfor valgt å oppfordre til at bruk av slike produkter skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skal være ute.