FIBER

DUGNADSFIBER – Høland og Setskog elverk SA ønsker å tilby FIBER i vårt nærområde ved hjelp av egeninnsats.

Hva er dugnadsfiber?
Dugnadsfiber er et samarbeid mellom HSEV og en lokal ildsjel/en lokal bygd, der det legges til rette for egeninnsats, slik at det er mulig å bygge ut fiber til flere.

Hvem gjør hva og når?
Et dugnadsfiberprosjekt forutsetter et tett samarbeid mellom HSEV og den lokale ildsjelen/bygda, og aktørene vil ha klart definerte ansvarsområder.
Ansvarsfordeling og prosess:
Forarbeid
De som er interessert tar kontakt med HSEV som kartlegger om prosjektet kvalifiserer som dugnadsfiber, dvs. ikke allerede er planlagt utbygd i nær fremtid.                                                            Deretter starter HSEV intern planlegging, kostnadsestimering og synliggjøring av egeninnsats.
Hva ligger i egeninnsats?
Kartlegge interessen for å få fiber i området og legge til rette for bestilling av fiber.
Inngå formell avtale inkl. ansvarsavklaringer *
Sørge for graving og anleggelse av grøft, legging av rør – og igjengraving, i egen regi**
Fiberblåsing og skjøting
HSEV fører frem fiber og skjøter i føringsveiene.
Tilkobling
HSEV kobler opp hvert enkelt hus til fiber, gjelder frem til første punkt. Ved dugnadsfiber vil etableringskostnadene være avhengig av kostnader for utbygging og egeninnsats. Se ytterligere informasjon i vår Håndbok dugnadsfiber
*(HSEV overtar først eierskap og driftsansvar for fiberkabel ved overtagelse av prosjektet, og svarer fra det tidspunkt for
innholdet i den formelle avtalen)
**Innebærer å sørge for at den som utfører gravearbeidene har nødvendige offentlige godkjenninger, at alle offentlige tillatel-ser er innhentet og at det er innhentet tilstrekkelige rettigheter i grunnen. 

Interessert? Kontakt oss på vår mailadresse: fiber@hsev.no eller via vårt kontaktskjema:

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.