Velkommen til Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA er et selvstendig elverk med over 6200 nettkunder som fordeler seg med ca. 67% husholdning og ca. 33% næring. Vi er organisert som et samvirkelag, der det er nettkundene som er eiere. Det er 20 ansatte og har for tiden 3 lærlinger.

Vi holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune, der vi har administrasjons- og lagerbygg. Vårt nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune. Tidligere Aurskog kommunale elverk ble overtatt av Akershus Energi, og er nå i Hafslund Nett AS. Høland og Setskog Elverk SA forsyner ca. 2/3 av kommunen, med grense mot Hafslund Nett på Liermosen, nord for kommunesenteret på Bjørkelangen.

Aurskog-Høland kommune ligger syd/øst i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med ca. 15300 innbyggere.

Vår kjernevirksomhet er nettvirksomhet og kraftomsetning. I tillegg leverer vi fiber/bredbånd, kartverk og øvrige tjenester relatert vår kjernevirksomhet.