16/06-2022

Protokoll og presentasjon fra årsmøtet 9. juni 2022

Vedlagt ligger signert protokoll fra årsmøtet og presentasjonen som ble vist.

Sak 10-22 Vedlegg Presentasjon_årsmøtet 2022 publ

HSEV protokoll fra årsmøtet 2022 signert