Styret

Styreleder:
May Britt Fjellstad
Tlf: 971 18 571

Nestleder:
Monica Guldhaugen

Styrerepresentanter:
Jane Britt Løland
Ole Petter Bernhus
Bård Mikkelsen
Tom Christian Litzheim
Erik Solberg (Ansattes representant)

Valgkomité

Leder:
Jon Hilding Bull

Representanter:
Ole-Christian Moseby
Kari Meyer

Årsrapporter

Vedtekter