Styret

Styreleder:
May Britt Fjellstad
Tlf: 971 18 571

Nestleder:
Monica Guldhaugen

Styrerepresentanter:
Jane Britt Løland
Jan Rune Moseby
Bjørg Lunder
Ole Petter Bernhus
Dan Sammerud (ansattes representant)

Valgkomité

Leder:
Alette Eldøy

Representanter:
Jon Hilding Bull
Ole-Christian Moseby

Årsrapporter

Vedtekter