Styret

Styreleder:
Jan Rune Fjeld
Tlf: 900 58 837

Nestleder:
Per-Jørgen Melnes

Styrerepresentanter:
Monica Guldhaugen
Jane Britt Løland
Jan Rune Moseby
Bjørg Lunner
Dan Sammerud (ansattes representant)

Valgkomité

Leder:
Øyvind Sægrov
Tlf: 41 41 55 04

Representanter:
Alette Eldøy
Jon Hilding Bull

Årsrapporter

Vedtekter