Nyhetsbrev Høland og Setskog Elverk AS

Publisert av janegil

16.01.23, kl 12:29

Endring av tariffer 2023-02-01

Ny redusert nettleie fra 1. februar

Det har vært krevende å holde nettleien nede i 2022. I løpet av året har

nettleien blitt satt opp ved flere anledninger.

Dette på grunn av ekstraordinære høye kraftpriser som har gitt høye

nettapskostnader.

Derfor er det hyggelig at vi nå kan gi våre kunder en nyhet om prisreduksjon.

For en vanlig privatkunde vil nettleien bli betraktelig lavere.

Energiprisen settes ned med 10,66 øre/kWh og kapasitetsleddet settes ned

med mellom 100 – 125 kr/mnd. for trinn 1 til 4.

Nedenfor er det gitt et estimat på stor prisreduksjonen blir.

Nettleie

Forbruk (kWh)20232022Reduksjon
5 0004 2256 2802 055
10 0006 2508 8652 615
15 0009 47012 4452 975
20 00011 49515 1303 635
25 00012 92016 5103 590
30 00014 94519 0904 145

Les mer om nettleien på vår hjemmeside