Et samvirkeforetak som eies av sine strøm nettkunder

Lokal strøm, bredbånd, internett og TV

Strømnettet i Høland og Setskog

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA er et samvirkeforetak som eies av sine 6 700 strøm nettkunder i Høland og Setskog. Selskapet har to heleide datterselskap, El-verket Høland AS og VEV Romerike AS, som sørger for at kundene er trygt tilknyttet strøm og internett.