To veibro som krysser hverandre over en elv, togspor og trafikkvei. Drone foto.

Hub er et engelsk ord for knutepunkt. Og Elhub er et sentralt IT-system som er laget for å gjøre strømmarkedet så effektivt som mulig.

Med Elhub…

… Slipper du å lese av strømmen!

AMS-måleren din kommuniserer automatisk med Elhub om hvor mye strøm du bruker.

… Er det enklere å bytte strømleverandør.

Når en kunde inngår en avtale med en strømleverandør, mottar Elhub denne informasjonen. Og resten av prosessen settes i gang automatisk.

… Får du får bedre oversikt over strømforbruket ditt.

Elhub er en sikker database som tar vare på personvernet. Du bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til informasjonen din.