Det lokale Eltilsyn

Vil du ha besøk på skole, barnehage eller institusjon?
Vi kommer gjerne på besøk og forteller om el-sikkerhet og hvordan hver enkelt av oss kan være med på å forhindre brann i det elektriske anlegget.

Det lokale Eltilsyn

Vi i det lokale eltilsynet jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Vi er pålagt under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), å føre tilsyn innenfor vårt forsyningsområde og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

DLE:

  • Er en del av elverket/nettselskapet
  • Er faglig underlagt DSB
  • fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg
  • fører tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde
  • utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Vår Faglig ansvarlig Viggo Johannessen treffer du på tlf: 40 29 97 72

Høland og Setskog Elverk AS
Telefon 63 85 47 10 (09 - 15)
E-post post@hsev.no 
Industriveien 4
1960 Løken
Orgnr 923 488 960

Høland og Setskog Elverk AS er en del av Skodre SA

Personvern og cookiesNettleieByggestrømAMS – Smart strømmålingDriftsmeldingerDet lokale EltilsynPlusskundeKabelpåvisningOm OssKundeservice