En elbil med lager i. Foto.

Det skal være lønnsomt å ha elbil, og du skal kunne lade den hjemme. Men det mange ikke er klar over, er at å koble elbilen til en vanlig stikkontakt kan være farlig.

Gjør du dét, vil ikke bare ladingen ta lang tid, men det kan også være brannfarlig. Høland og Setskog Elverk AS gir deg råd.

Råd for trygg lading av elbil

1. Kontroller det elektriske anlegget ditt

Når sjekket du sist tilstanden til ditt elektriske anlegg? Uansett hvordan du velger å lade elbilen din, bør det elektriske anlegget være bygget for det. Eldre elektriske anlegget er ikke prosjektert og dimensjonert for så høy belastning over tid som elbillading gir. Og overbelastning kan føre til overoppheting og brann. Har det elektriske anlegget gått ut på dato, bør det oppgraderes.

OBS! Dersom du har en bolig som er bygget før 2010, kan det hende du ikke har et overspenningsvern i sikringsskapet. Overspenningsvernet reduserer sjansen for brann og skader på utstyr når det er uvær.

Oppgradering av elektriske anlegg må gjøres av en autorisert el-installatør.

2. Stikkontakt er kun en nødløsning!

Ifølge DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er lading med vanlig stikkontakt kun greit som en nødløsning. Om du absolutt bruke stikkontakt, bør reglene for sikker lading i stikkontakt følges:

  • Stikkontakten skal være på en egen sikring.
  • Kursen skal være på maks 10 ampere.
  • Det er påkrevd med en jordfeilbryter av type B.
  • Ladeboksen skal henge i en krok for å unngå at kontakten ødelegges av vekten.
  • Kabel og kontakt bør kontrolleres jevnlig for varmgang.

Husk at bruk av skjøteledning ikke er tillatt, da det kan føre til overbelastning, kortslutning, isolasjonsskade og elektrisk sjokk.

3. Skaff deg en ladeboks

Den absolutt tryggeste formen for lading av elbil hjemme, er å bruke en ladeboks. Høland og Setskog Elverk AS anbefaler en Mode 3-ladestasjon med en Type 2-kontakt for lading hjemme. Dette er den samme typen som EU har vedtatt at skal brukes på alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner fra og med 2018.

Ladeboksen er fastmontert på veggen, gir god sikkerhet, rask lading og stor fleksibilitet. Den sikrer deg mot overbelastning, og avbryter lading om det skulle oppstå feil.

Å ha en ladeboks er ikke bare en brannsikker løsning, men den gir også flere muligheter – som hurtiglading og laststyring. Laststyring brukes blant annet der mange biler lader samtidig. F.eks. i borettslag.

Hvit Tesla elbil med påkoblet lader. Foto

4. Trekk ut støpselet under tordenvær

I perioder med tordenvær, anbefaler vi å trekke ut støpselet og avbryte elbilladingen.

5. Hurtiglading kan forstyrre strømnettet

Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Hurtiglading er ikke å anbefale å gjøre hjemme. Lading av elbiler med hurtiglading øker risikoen for forstyrrelser på strømnettet, slik som skjevspenning, flimmer og andre forstyrrelser som faller inn under Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Hvis du forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må du fjerne årsaken eller betale nødvendig kostnader for styrking av strømnettet.

For mer informasjon om lading av elbil, last ned vår Elbilveileder: