Fra 6.1.2020 heter vi Høland og Setskog Elverk AS, og er organisert under Skodre SA

Vi er trofaste fagfolk som vet hva som skal til for at bygda skal ha et stabilt strømnett som fungerer i all slags vær. Dette har vi over 100 års erfaring med.

‍Høland og Setskog Elektrisitetsverk begynte som små, private anlegg på begynnelsen av 1900-tallet, helt til de i 1975 slo de to seg sammen til et andelslag. 

Vi har over 6500 kunder, hvor fordelingen er ca. 67% husholdning og ca. 33% næring. Vårt nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune. Tidligere Aurskog kommunale elverk ble overtatt av Akershus Energi, og er nå i Elvia AS. Høland og Setskog Elverk AS forsyner ca. 2/3 av kommunen, med grense mot Elvia AS på Liermosen, nord for kommunesenteret på Bjørkelangen.