VIKTIG:

Sikkerhetsvarsel: Advarsel om Svindelforsøk
Vi har blitt oppmerksomme på svindelforsøk der personer utgir seg for å være fra sikkerhetsfirmaer og krever å sjekke strømmålere, med trussel at dere ikke får strømstøtte om de ikke får sjekket måleren. Dette er svindel.
Viktig å vite:

  • Strømmålere er under Høland og Setskog Elverk AS sitt ansvar.
  • Ekte inspeksjoner forvarsles alltid på forhånd.
  • Våre medarbeidere bærer gyldig identifikasjon.
  • Vær kritisk til ukjente besøkende som krever adgang uten forvarsel.

Vær forsiktig og rapporter ethvert mistenkelig forsøk til oss eller politiet.

Info vedr. utbetaling:

Får dere faktura med 0,00 beløp, kan denne bare slettes i deres nettbank. Det betyr at det er penger til gode. Og de blir utbetalt når dato på forfall er klar og deres bankkonto nr. er oppdatert. Alle som har meldt fra om dette tidligere, skal ikke gjøre dette igjen. Konto nr. ligger klar for neste utbetaling.

Hvis du ønsker å endre eller legge inn konto nr – Gå inn på «min side» felt nederst på siden –

Min profil
Personopplysninger
Bytt passord
Meld flytting
Varsel strømstans
Kontonummer for tilbakebetaling
Innlogging Elhub

Nettkunder som har kraftleverandører som har sendt ut sin faktura med strømproduktet, vil få nettfakturaen fra Høland og Setskog Elverk AS. Beløpet blir utbetalt ved forfall på faktura ( se dato på girodelen). Gå inn på «Min side» og se effekt og beløp.

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien, og det beløp som eventuelt er til gode blir utbetalt. Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og mulig ut 2023 og gjelder husholdningskunder med 35 i forbrukskode.

De kundene som har VEV Romerike AS får strømfaktura med nettleie trukket fra på denne. Faktura for nettleie finner man på «MIN SIDE» når du logger på.

Info fra NVE vedr fritidsbolig – strømstøtte.

Bruksendring vedr strømstøtte fritidsbolig

Elhub informasjon

Jordbruksanlegg

De kundene som har Jordbruks kode 01. som næringskode på sitt org nr må selv søke støtte på dette hos Landbruksdepartementet. Se nytt fra NVE 18. mars 2022.

Støtteordning for Jordbruk og vekstnæring

Søknad eller eventuelle spørsmål kan da sendes på

Strømstøtte Jordbruk

postmottak@lmd.dep.no

Sentralbord +47 22 24 92 50

Strømstøtte vedr borettslag/sameie se info her Borettslag

nve.no

Fra og med 1. september 2023 endres strømstøtteordingen. Ordningen som tidligere tok utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde, vil nå beregne strømstøtte basert på spotprisen, time for time.

Det vil si at når prisen overstiger 87,5 øre/kWh (inkl. mva) på en time, så vil strømstøtten tre inn og staten dekker 90 % av strømprisen som overstiger 87,5 øre.

Les mer om den nye ordningen på regjeringens hjemmesider.

Endringer i strømstøtteordningen 
Strømstøtteordningen forlenges ut 2024 
Kompensasjonsgrad økes til 90% fra og med 1. juni 2023
Beregning av støtten endres fra gjennomsnitts områdepris til time-for-time beregning (trer i kraft 1. september 2023)

Støttesats time for time NVE

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 73 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris – 73 øre/kwh) * 0,90 * 1,25