Lynnedslag i en åpent landskap. Foto.


Hvis du opplever at strømmen er borte, og usikker på årsak, så les mer her:

Er strømmen borte?

Se våre driftsmeldinger. Hvis det ikke er noen driftsmeldinger kan du sjekke ut følgende før du ringer vår vakttelefon 63 85 47 10:

 • Se om det lyser hos naboen. Er lyset borte hos flere, kan det være at feilen ligger i nettet utenfor din bolig – kontakt vår vakttelefon på 63854710.
 • Har strømmen gått bare hos deg? Kontroller at ikke hovedsikringer eller jordfeilbryter har slått ut:
  Sjekk hovedsikringene: Sjekk først hovedsikringene i sikringsskapet. Sjekk også inntakssikringene om du har dette. Disse finner du enten på loft, i kjeller eller utvendig på vegg, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset. Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør (elektriker).
  Har jordfeilbryteren slått ut? Dersom jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil hos deg. Før du starter feilsøkingen, forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom det ikke fungerer, gjør følgende:
 • Ta ut/koble ut alle kurssikringer.
 • Kontroller at hovedsikringer er ok.
 • Aktiver jordfeilbryteren.
 • Sett inn kurssikringene (en kurs om gangen).
 • Når sikringene på kursen med feil på settes inn, vil jordfeilbryteren slå ut.
 • Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiviseres igjen.
 • Videre feilsøking er nå begrenset til én kurs. Ofte vil det være feil i et elektrisk apparat tilknyttet kursen. Koble fra alle apparater og sett deretter inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryter slår ut, har du funnet apparatet som har feil.
 • Ta eventuelt kontakt med installatør (elektriker).


Har du halv spenning/ redusert spenning/dimmet belysning?

Dersom du opplever at du bare har strøm i deler av huset, kan det være at du har «halv spenning».

 • Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer), for å sjekke om en av de er slått ut.
 • Har du enfaseanlegg (to hovedsikringer) kan feilen være ute i nettet – kontakt vår vakttelefon for strøm på 63 85 47 10.