Tre metall pendler i ett mørkt rom. Foto.

Blinker det, eller er det dårlig lys i taklampa? Har du fått plutselig funksjonsfeil på elektrisk utstyr? Da kan det hende at det skyldes dårlig spenningsforhold i strømnettet.

Spenningen på strømnettet må ha en viss kvalitet for at den skal imøtekomme belastningen på strømnettverket i et gitt område. Vi i Høland og Setskog Elverk AS vil alltid forsikre oss om at vi overholder forskriftene om spenningskvalitet - Lovdata. Men noen ganger kan du oppleve at det er dårlig kvalitet, eller forstyrrelser på spenningen. Og i enkelte tilfeller skyldes det feil på leveransen i strømnettet. Om dette er tilfelle, vil vi gjerne vite om det.

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte ved henvendelser om trøbbel med strømforsyningen, må vi ha utfyllende informasjon om problemet. Fyll ut skjema her:

Fem tips for å øke spenningskvaliteten

I en tid hvor vi tar i bruk stadig nye elektriske installasjoner, og vi gjerne bruker flere installasjoner samtidig, øker “støyen” på strømnettet. Dårlig spenning kan derfor også komme av at du har elektriske apparater som ikke er installert riktig, eller som brukes feil. Som forbruker kan du være med på å minske denne støyen.

Her er fem tips:

  1. Kjøp kun elektriske apparater som har CE-merket - Forbrukerrådet
  2. Velg apparater som er 3-fasede. Særlig installasjoner som krever mer enn 16 Ampere sikringer. Dette gjelder f.eks. høytrykksspyler, el-billader, vedkløyver, store sager o.l.
  3. Når du skal installere apparater som krever mer enn 16 Ampere sikringer, sørg for å få en skriftlig bekreftelse fra selgeren, elektrikeren eller rørleggeren om at installasjonen ikke skaper spenningsproblemer i nettet.
  4. Forsøk etter beste evne å ikke bruke større elektriske apparater samtidig. F.eks. høyttrykksspyler og kompressor.
  5. Unngå å installere apparater som er ekstra krevende for det elektriske nettverket. Dette kan være f.eks. direktevarmere til varmtvann eller el-billadere med høy effekt. Du kan bli holdt ansvarlig dersom dette forstyrrer strømnettet. Og du er derfor pliktig å melde fra til oss som nettselskap, dersom du ønsker å gjøre en slik installasjon. Ta kontakt med oss, telefon: 63 85 47 10.