Solcellepaneler på rekke og rad under en skyfritt blå himmel. Foto.

En plusskunde er en kunde som på ulike tider av året produserer mer strøm enn kunden selv bruker. Eksempelvis en som i tillegg til elektrisk energi, har solcellepanel på taket.

Overskuddsstrømmen selges tilbake til kraftleverandør.

Slik virker ordningen i praksis

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke sitt eget forbruk. Når produksjonen er mindre enn eget forbruk, kjøpes resten av forbruket fra en kraftleverandør på vanlig måte.

I perioder med større produksjon enn eget forbruk mates overskuddsproduksjonen inn i Høland og Setskog Elverk AS sitt distribusjonsnett. Ordningen krever en egen avtale med kraftleverandør som kjøper overskuddskraften.

Hvem betaler for utstyret som trengs?

Du må selv dekke kostnadene til selve produksjonsutstyret og installatør. Utstyret skal installeres i henhold til gjeldende forskrifter. Det er ikke tillatt å koble til solcellepaneler utstyrt med plugg for stikkontakt, da disse ikke tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet.

Høland og Setskog Elverk AS stiller en del tekniske krav til installasjon hos en plusskunde. Blant annet stilles det krav til at installasjonen ikke bidrar til redusert spenningskvalitet hos andre kunder. Det kreves også, av sikkerhetsmessige årsaker, at plusskundeanlegg skal kobles ut automatisk ved strømstans i Høland og Setskog Elverk AS sitt forsyningsnett.