Prisjustering på nettleien fra 1. juni 2022

Publisert av janegil

01.05.22, kl 15:27

Prisjustering på nettleien fra 1. juni
Høland og Setskog Elverk AS ønsker at våre nettkunder skal ha lav nettleie. Derfor senket vi nettleien ved årskiftet. Økte kostnader utover året, som selskapet ikke styrer, gjør at vi må øke nettleien fra 1. juni 2022.
Økningen blir på kr. 100,- pr. måned i fastbeløp for alle kunder. Videre øker vi energileddet med 3 øre for kunder med energitariff (Husholdning, fritidsboliger, mindre næring) og 1 øre for næringskunder med effektariff. Alle tall eks avgifter.
Her er noen eksempler som viser hva nettleiekostnaden vil bli med nye priser (inkl. avgifter):
• Bolig med årsforbruk på 5.000 kWh: 6 126 kr per år
• Bolig med årsforbruk på 10.000 kWh: 8 501 kr per år
• Bolig med årsforbruk på 15.000 kWh: 10 877 kr per år
• Bolig med årsforbruk på 20.000 kWh: 13 253 kr per år
• Bolig med årsforbruk på 25.000 kWh: 15 628 kr per år
• Bolig med årsforbruk på 30.000 kWh: 18 004 kr per år
For mer informasjon se våre hjemmeside Høland og Setskog Elverk AS.

Forbruket ditt kan du sjekke på Min side hvor du også finner mye annen nyttig informasjon.
Hvorfor øker nettleien?
Nettleien er den delen av strømregningen som dekker transport av strømmen til kunden. I tillegg til transporten dekker nettleien kostnader til vedlikehold og drift av strømnettet. I et normal år utgjør den delen av nettleien som dekker Høland og Setskog Elverk AS kostnader mellom 25- 30 %. Kostnader for å transportere strøm frem til vårt nett mellom 20-25 % og avgifter til staten ca 50 %.
I år vil kostnadene for å transportere strømmen være vesentlig høyere enn vanlig grunnet høye kraftpriser. De økte kostnadene må dekkes gjennom nettleien.
Usikkerheten rundt utviklingen av kraftprisene gjør at vår nettleie vil løpende bli vurdert utover året.

Strømstøtte
Denne videreføres til og med mars 2023 i politisk vedtak.