Automatisk strømmåler – Fordeler for både deg og samfunnet!

Alle strømkunder i Norge skal nå ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne inngår i ”Avanserte måle- og styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.
En AMS-måler registrerer og innrapporterer forbruket ditt helt ned på timesniva. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av og registrere forbruket manuelt.

Tariff for ikke automatisk avlesning innføres 1. april 2021

Hos noen av våre kunder er målerbytte til AMS ikke gjennomført.
Enkelte andre har fått installert til AMS, men uten aktiv radiokommunikasjonsenhet.
Felles for disse er at målerne må leses av manuelt.

Myndigheten har nå i forskrifts form vedtatt gebyr (tariff for ikke automatisk avlesning):

Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:

«Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år. Forskriften gjelder fra 1. februar 2021.»

For våre berørte kunder betyr dette at fra 01.04.2021 settes gebyr for ikke automatisk avlesning til kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva) per år.

HAN-port

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din

HAN står for “Home Area Network” og er en egen fysisk utgang som befinner seg på din AMS-strømmåler. Dersom du ønsker kan du koble utstyr til denne porten som kan gi deg tilgang til forbruksdata og mer detaljert informasjon om strømforbruk, spenningsnivå, overskuddskraft og mye mer.

Mange strømmålere står gjerne i et sikringsskap som befinner seg i en trappeoppgang, et teknisk rom eller andre områder der andre personer kan ferdes. Nettselskapet har derfor valgt å holde HAN-porten stengt slik at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk.
Når du har bestilt åpning av HAN-porten overtar du selv ansvaret for at ingen uvedkommende skal få informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten, så dersom strømmåleren står en plass der andre ferdes anbefaler vi at du sikrer skapet med lås.

Hvilken informasjon strømmer ut av HAN-porten?

Det strømmes mye informasjon fra HAN-porten hvis du som nettkunde åpner for informasjonsutsending, men hvor mye informasjon som vises er avhengig av tilkoblingsutstyret du anskaffer. Tilkoblingsutstyr kan f.eks. være en smarthjemløsning som viser energiforbruk via en app. Som et minimum vil de fleste leverandører av tilkoblingsutstyr presentere ditt energiforbruk (kWh) med en times oppløsning, samt ditt effektuttak (W).

Det er viktig å merke seg at den informasjonen som strømmer ut av HAN-porten gjelder totalforbruket for anlegget måleren er tilknyttet, ikke detaljer om hva strømmen er benyttet til.

Hvordan kan jeg være trygge på at informasjon som strømmer ut av HAN-porten ikke blir misbrukt?

Informasjon om strømforbruk er definert som personopplysninger etter personopplysningsloven. Derfor holdes HAN-porten stengt av nettselskapet inntil du som kunde bekrefter at den er tilstrekkelig sikret i forhold til din opplevde risiko for at uvedkommende kan koble seg fysisk til din strømmålers HAN-port for informasjonsuthenting.

Informasjon som strømmer fra utstyret til din valgte leverandør av tilkoblingsutstyr og videre til ditt hjemmenettverk, bør også være sikret med fysisk nettverkskabling eller gjennom passordbeskyttet trådløst nettverk. Sjekk gjerne med din leverandør av tilknytningsutstyr om informasjonssikkerheten i løsningen deres. Tilsynsmyndighet for strømmålere, NVE, vurderer for tiden om det er nødvendig å kryptere datastrømmen ut av HAN-porten, men inntil videre sendes datastrømmen ut av HAN-porten ukryptert.

Hvem tilbyr systemer sm benytter informasjonsstrømmen ut av HAN-porten?

Det finnes en rekke tilbydere av løsninger som presenterer informasjon hentet via HAN-porten, gjennom ulike apper som er tilgjengelig via telefon, nettbrett og/eller PC/Mac. Flere vil komme til etterhvert som markedet for slike tjenester utvikler seg, og du finner en liste over leverandører på Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sin nettside.

Åpne eller stenge HAN-port

Som privatperson kan du selv åpne og stenge HAN-port via Min side

  • Logg deg inn og klikk på åpne/stenge HAN-port
  • Verifiser med BandID
  • I løpet av noen minutter vil HAN-porten være aktivert

Er du næringskunde eller ikke får logget deg inn på min side må du ta kontakt med oss.
Velg alternativ under

Åpning av HAN-porten - Samtykkeerklæring

Dersom du ønsker å få åpnet HAN-porten, må du sende en epost til post@hsev.no

Merk emne-feltet med «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»
Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet, og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon:
Jeg, erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også inneforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.

Åpningen gjelder for måler med måler-id , på adresse.

Stenge HAN-porten etter at den er åpent

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via epost eller telefon, på samme måte som da du ba om åpning. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per epost når HAN-porten er avstengt.

Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.