2022Fastledd Kr/mndEffektledd Kr/ kW/ mnd Uke 1-17 / 36-52Effektledd Kr/ kW/ mnd Uke 18-35Energiledd øre/kWh Uke 1-17 / 36-52Energiledd øre/kWh Uke 18-35
Lavspent
933,33110678,004,90
Reaktiv effekt50
Høyspent
1 433,3375757,497,49

Prisene er inkludert Enova i fastleddet, men eksl. forbruksavgift og mva.

• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) 800 kr/år eks mva
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 15,41 øre/kWh eks mva
• Avgift på elektrisk kraft lav sats på 0,546 øre/kWh (*
• 25 % merverdiavgift (mva).

* Gjelder næringskunder med næringskode 05-33. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavleste målere:1 5001 875Kr/år
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie3 4004 250Kr/år
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger1 0001 250Kr
Sveiseapparat, påstemplet effekt6075Kr