2023Fastledd 
Kr/mnd
Effektledd 
Kr/kW/mnd
Uke 1-17/36-52
Effektledd
Kr/kW/mnd
Uke 18-35
Effektledd
øre/kWh
Uke 1-17/36-52
Effektledd
øre/kWh
Uke 18-35
Lavspent
500100508,506,0
Reaktiv effekt50
Høyspent
1 433,3375757,497,49

Prisene er inkludert Enova i fastleddet, men eksl. forbruksavgift og mva.

• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) 800 kr/år eks mva
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 15,84 øre/kWh eks mva. Fra 1. januar til 1 april er det lav sats 9,16 øre/kWh eks mva
• Avgift på elektrisk kraft lav sats på 0,546 øre/kWh (*
• 25 % merverdiavgift (mva).

*Gjelder næringskunder med næringskode 05-33
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavleste målere: 1 5001 875Kr/år
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie3 4004 250Kr/år
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger1 0001 250Kr
Sveiseapparat, påstemplet effekt6075Kr