TrinnFastledd Kr/ mndEnergiledd kl 06-22 øre/kWhEnergiledd kl 22-06 øre/kWh
0-2 kW286,6727,0022,00
2-5 kW366,6727,0022,00
5-10 kW426,6727,0022,00
10-15 kW486,6727,0022,00
15-20 kW646,6727,0022,00
20-25 kW1 066,6727,0022,00
25-50 kW1 746,6727,0022,00
50-75 kW2 696,6727,0022,00
75-100 kW3 646,6727,0022,00
100 -    kW5 868,6727,0022,00

Prisene er inkludert Enova i fastleddet, men eksl. forbruksavgift og mva.

• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) 800 kr/år eks mva.
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 15,84 øre/kWh eks mva. Fra 1. januar til 1 april er det lav stats 9,16 øre/kWh eks mva.
• Avgift på elektrisk kraft lav sats på 0,546 øre/kWh (*
• 25 % merverdiavgift (mva).

*Gjelder næringskunder med næringskode 05-33. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavleste målere: 1 5001 875Kr/år
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie3 4004 250Kr/år
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger1 0001 250Kr
Sveisapparat, påstemplet effekt6075Kr