TrinnFastledd
Kr/ mnd
Energiledd kl 06-22
øre/kWh
Energiledd kl 22-06
øre/kWh
0-2 kW186,6718,0713,07
2-5 kW 266,6718,0713,07
5-10 kW326,6718,0713,07
10-15 kW466,6718,0713,07
15-20 kW586,6718,0713,07
20-25 kW706,6718,0713,07
25-50 kW1 266,6718,0713,07
50-75 kW2 066,6718,0713,07
75-100 kW3 266,6718,0713,07
100 -    kW4 466,6718,07 13,07

Prisene er inkludert Enova i fastleddet, men eksl. forbruksavgift og mva.

• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) 800 kr/år eks mva.
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 15,84 øre/kWh eks mva.
Fra 1. januar til 1 april er det lav stats 9,16 øre/kWh eks mva.
• Avgift på elektrisk kraft lav sats på 0,546 øre/kWh (*
• 25 % merverdiavgift (mva).

*Gjelder næringskunder med næringskode 05-33
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavleste målere:1 5001 875Kr/år
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie 3 4004 250Kr/år
Fra/ tilkobling av strøm pga. manglende betalinger1 0001 250Kr
Sveiseapparat, påstemplet effekt6075Kr