TrinnFastledd Kr/mndEnergiledd kl 06-22 øre/kWhEnergiledd kl 22-06 øre/kWh
0-2 kW27546,45*40,20*
2-5 kW37546,45*40,20*
5-10 kW45046,45*40,20*
10-15 kW52546,45*40,20*
15-20 kW72546,45*40,20*
20-25 kW1 22546,45*40,20*
25-50 kW2 10046,45*40,20*
50-75 kW3 28746,45*40,20*
75-100 kW4 47546,45*40,20*
100 -    kW7 25246,45*40,20*

* Prisene er oppgitt med lav sats elavgift (11,45 øre/kWh).

Prisene er inkludert alle avgifter:
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 19,80 øre/kWh. Fra 1. januar til 1. april er det lav sats 11,45 øre/kWh

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavlesnte målere: 1 5001875Kr/år
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie3 4004 250Kr/år
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger1 0001 250Kr
Sveisapparat, påstemplet effekt 6075Kr