TrinnFastledd
Kr/mnd
Energiledd kl 06-22
øre/kWh
Energiledd kl 22-06 og helg
øre /kWh
0-2 kW15035,29*29,04*
2-5 kW25035,29*29,04*
5-10 kW35035,29*29,04*
10-15 kW50035,29*29,04*
15-20 kW65035,29*29,04*
20-25 kW80035,29*29,04*
25-50 kW1 20035,29*29,04*
50-75 kW2 00035,29*29,04*
75-100 kW3 20035,29*29,04*
100- kW4 40035,29*29,04*

*Prisene er oppgitt med lav sats elavgift (11,45 øre/kWh). 

Prisene er inkludert alle avgifter:
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 19,8 øre/kWh. Fra 1. januar til 1. april er det lav sats 11,45 øre/kWh

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavleste målere1 5001 875Kr/år
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie3 4004 250Kr/år
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger1 0001 250Kr
Sveiseapparat, påstemplet effekt60 75Kr