TrinnFastledd Kr/mndEnergiledd kl 06-22 øre/kWhEnergiledd kl 22-06 øre/kWh
0-2 kW27554,2648,01
2-5 kW37554,2648,01
5-10 kW45054,2648,01
10-15 kW52554,2648,01
15-20 kW72554,2648,01
20-25 kW1 22554,2648,01
25-50 kW2 10054,2648,01
50-75 kW3 28754,2648,01
75-100 kW4 47554,2648,01
100 -     kW7 25254,2648,01

Prisene er inkludert alle avgifter:

• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 19,2625 øre/kWh
• 25 % merverdiavgift (mva).

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Andre tjenestereks mvainkl mva
Gebyr ikke fjernavleste målere:1 5001 875Kr/år
Oppsett / Nedtak av byggestrømskasser3 2004 000Kr
Årlig kasseleie3 4004 250Kr/år
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger 1 0001 250Kr
Sveiseapparat, påstemplet effekt 6075Kr