Om HSEV

Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) er et samvirkelag som eies av nettkundene.

Høland Elektrisitetsverk ble stiftet i 1919 og Setskog Elektrisitetsverk i 1922. I 1975 ble de slått sammen til andelslaget Høland og Setskog Elverk.

Les hele historien.

Høland og Setskog Elverk er i dag organisert som et samvirkelag der nettkundene er eierne. Våre virksomheter distribuerer strøm, sørger for at infrastrukturen i strømnettet fungerer optimalt, leverer bredbånd, fiber og strøm.

Vi holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune, der vi har administrasjons- og lagerbygg.

Aurskog-Høland kommune ligger syd/øst i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med cirka 16 600 innbyggere.
 

Fra 1. januar 2020 deler vi opp kjernevirksomhetene i to hovedkategorier:

Strøm, internett og TV

Tidligere Romerike Bredbånd + Høland og Setskog Elverk Strøm

Det fysiske strømnettet

Tidligere nettselskapet i Høland og Setskog Elverk