Om HSEV

Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) er et samvirkelag som eies av nettkundene.

Høland Elektrisitetsverk ble stiftet i 1919 og Setskog Elektrisitetsverk i 1922. I 1975 ble de slått sammen til andelslaget Høland og Setskog Elverk.

Les hele historien.

Høland og Setskog Elverk SA er et andelslag hvor alle nettkundene er andelseiere.

Vi holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune, hvor all vår virksomhet er samlet.

Aurskog-Høland kommune ligger syd/øst i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med cirka 16 600 innbyggere.

Fra 1. januar 2020 ble kjernevirksomhetene flyttet til datterselskapene:

Strøm, internett og TV

Tidligere Romerike Bredbånd + Høland og Setskog Elverk Strøm

Det fysiske strømnettet

Tidligere nettvirksomheten i Høland og Setskog Elverk SA